Boende

Till vår gård hör tre stugor, som på 50-talet uppfördes som arbetarbostäder åt knegarna på jordbruket. Stugorna ligger en och en, behagfullt belägna utmed ån. Här är så lugnt att du nästan kan höra dina egna hjärtslag. Denna lummiga plats inbjuder verkligen till ro och reflektion. Kanske får du syn på en ko från frukostbordet eller så glider änderna förbi i ån, just när du ska tända grillen i kvällningen? Varför inte fundera ett slag på hur trädgårdsmästaren, lärarinnan och ladugårdskarlen hade det – de som en gång verkade här och bebodde stugorna?