Äventyrliga upplevelser i
toppmodern skjutbio!

Sugen på äventyr i riktiga jaktmiljöer, från världens alla hörn? Välkommen att träna i vår toppmoderna skjutbiograf – nybörjare som erfaren skytt!

Hos oss tränar du inomhus, 100 procent myggfritt, med ditt egna skarpladdade kulvapen.

Skytte för alla!

Vår ambition är att finnas här, mitt i Skaraborg, för alla som älskar skytte. Ett besök hos oss kräver inga speciella förkunskaper – vår skjutledare går igenom säkerhet och instruktioner med alla innan träning. Skjutbion har fem skjutplatser och kostar 2 000 kr/timma.  Hela anläggningen är handikappanpassad och enklare förtäring finns att tillgå. Ammunition finns till försäljning, de olika kalibrarna vi tillhandahåller ser du i nästa steg i bokningen.

Företagsevent eller jaktmöte?

Vårt moderna konferensrum garanterar ett bra företagsevent eller jaktmöte hos oss. Konferensrummet rymmer 54 personer och är försett med projektor och hörslinga. Kontakta oss för att förbeställa mat eller framföra speciella önskemål. Vi löser det mesta och är vana vid att skapa kundunika upplevelser. 

Toppa formen med en instruktör

Genom att boka en skytteinstruktör får du tips om svingteknik, avfyrning, anläggning och mycket mera. Alla råd anpassas till ditt behov och din erfarenhetsnivå. En skytteinstruktör kostar 750 kr/timma och kan guida max två skyttar samtidigt.

Drop-in skytte

Drop-in skytte tillsvidare pausat pga vikande intresse.

Ladda elbil

Hos oss finns plats att ladda din elbil. Vi har två platser till förfogande och används om den är ledig. Instruktioner finns på plats.

Kontakt skjutbio

Lars-Göran: 0708-521 869
info@bosgardenhornborga.se

 

Säkerhetsbestämmelser
FÖR SKJUTBIOGRAFEN

 • Vapnet ska alltid peka i en säker riktning, alla vapen behandlas som om de vore laddade
 • Bär alltid vapnet så att pipan pekar uppåt vid förflyttning till och från skjutplatsen.
 • Peka alltid vapnet i skjutriktningen på skjutplatsen.
 • Först när det är din tur att skjuta, och du har en klar siktbild, placeras fingret på avtryckaren.
 • Slutstycket ska vara öppet och vapnet oladdat till dess att skjutledaren ger tillstånd för skytten att ladda.
 • Endast helmantlad ammunition är tillåten.
 • DET ÄR EJ tillåtet att använda ammunitionstyper som spårljus, pansarbrytande, svartkrutsladdade och militära överskott.
 • Medtagen ammunition inspekteras av skjutledaren. Det är skyttens eget ansvar att rätt ammunition används till vapnet.
 • Endast mål på själva bioduken är tillåtet.
 • Avlossade skott som tar i vägg, tak eller golv medför en extra avgift för skytten med 1 000 kr per skott.
 • Det är förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående skjutning.
 • Hörselskydd är obligatoriskt i skjuthallen och skyddsglasögon rekommenderas. Dessa finns för utlåning.
 • Ljuddämpare som inte är avsedd för intensivt skytte kan ta skada under träningen. Vi rekommenderar därför att dämparen demonteras från vapnet.
 • I samband med skjutning är alkohol och andra droger EJ tillåtet. 
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera annan skytts vapen utan dennes medgivande.
 • Ansvarig skjutledare kan omedelbart avbryta skyttet om säkerhetsrisk förekommer.
 • Mynningsbroms är ej tillåtet i biografen.
 • Den person som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar fara ska omedelbart ingripa och rapportera till skjutledaren.

Dessa säkerhetsbestämmelser signeras personligen under ert besök hos oss.

 

Skjutbio

Skjutbion bokas en timme åt gången. Önskas mer än en timme behöver du göra flera bokningar. 1 timme

Kategori: